Reglement Bingoal Cycling Cup 2020

Onderstaand reglement vult de algemene reglementen van de UCI en KBWB aan.

Artikel 1

De “Bingoal Cycling Cup – Beker van België” is een klassement georganiseerd door Pro Cycling Events. De benaming en het integrale reglement moeten worden goedgekeurd door de KBWB en UCI (Cfr. Art.6, 1.02.06 van het UCI-reglement).

Het klassement bestaat in 2020 uit zeven Belgische eendagswedstrijden behorende tot de UCI Europe Tour 2020 van het niveau UCI 1.1 of 1.Pro.

De wedstrijden in 2020:

  1. Zondag 8 maart: GP Jean-Pierre Monseré
  2. Donderdag 21 mei: Circuit de Wallonie
  3. Zondag 24 mei: GP Marcel Kint
  4. Woensdag 17 juni: Dwars door het Hageland
  5. Zondag 23 augustus: Schaal Sels
  6. Vrijdag 18 september: Koolskamp Koers – Kampioenschap van Vlaanderen
  7. Zondag 11 oktober: Memorial Rik Van Steenbergen

Artikel 2

Om deel te kunnen uitmaken van de “Bingoal Cycling Cup – Beker van België”, moet elke nieuwe wedstrijd voldoen aan volgende voorwaarden:

  1. De organisator van de wedstrijd heeft ervaring met het organiseren van wielerwedstrijden.
  2. De organisatie van de wedstrijd dient het opgelegde draaiboek van de “Bingoal Cycling Cup – Beker van België” te aanvaarden alvorens ze deel kan uitmaken van de “Bingoal Cycling Cup – Beker van België.”

Wedstrijden die aan deze voorwaarden voldoen, krijgen echter niet automatisch het label van een wedstrijd behorende tot de “Bingoal Cycling Cup – Beker van België”. Pro Cycling Events en de wegcommissie van de KBWB zijn als enige gemachtigd om de kalender van de “Bingoal Cycling Cup – Beker van België” goed te keuren.

Artikel 3

De “Bingoal Cycling Cup – Beker van België” omvat een algemeen individueel klassement, gebaseerd op punten. Enkel UCI-wegteams en hun renners komen in aanmerking voor het klassement.

Artikel 4

Het is niet toegestaan dat verschillende wedstrijden uit de “Bingoal Cycling Cup – Beker van België” op dezelfde datum worden gereden.

Artikel 5

De wedstrijdorganisaties nodigen verplicht ploegen van World Tour, ProContinentaal en Continentaal niveau uit. Het maximum aantal renners per wedstrijd mag de 200 niet overschrijden. Onkostenvergoedingen worden aan de ploegen van World Tour en ProContinentaal niveau vergoed volgens het barema opgelegd door de UCI.

Artikel 6

1. Puntenbarema algemeen individueel klassement:

Punten: 16-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 voor de eerste 15 renners in de uitslag van elke wedstrijd. Het algemeen individueel klassement wordt opgemaakt door optelling van de punten behaald in elke wedstrijd. In geval van ex-aequo wordt rekening gehouden met het grootste aantal eerste plaatsen en eventueel tweede en derde plaatsen. Als er dan nog steeds een ex-aequo is, zal de uitslag van de laatste wedstrijd doorslaggevend zijn.

De leider in het algemeen individueel klassement is verplicht om de leiderstrui in ontvangst te nemen tijdens de podiumceremonie. De leiderstrui mag echter niet gedragen worden tijdens de wedstrijden.

2. Tussensprinten

In elke wedstrijd zijn er 3 tussensprints, waarbij punten worden toegekend aan de eerste 3 renners. De punten worden toegevoegd aan het algemeen klassement. De eerste 3 renners krijgen respectievelijk 3-2-1 punten.

Artikel 7

De volgende renners moeten zich na elke wedstrijd aanbieden aan het podium voor de podiumceremonie:

De eerste drie renners van de wedstrijd. De leider in het algemeen individueel klassement van de “Bingoal Cycling Cup – Beker van België”.

Artikel 8

Specifieke gevallen die niet zijn opgenomen in dit regelement, worden voorgelegd aan de wegcommissie van de KBWB. De beslissingen genomen door de wegcommissie van de KBWB voor wat betreft het reglement van de “Bingoal Cycling Cup – Beker van België”, zijn onherroepelijk.

 

#sportersbelevenmeer